Προγραμματισμός μικροελεγκτή PIC με το PICkit 3

Προγραμματισμός μικροελεγκτή PIC με το PICkit 3

Στο παρακάτω βίντεο μπορούμε να δούμε πως

προγραμματίζεται ένας μικροελεγκτής pic με το PICkit 3. Παρακολουθήστε λοιπόν, τον Οδηγό σύνδεσης του προγραμματιστή PICkit 3 σε έναν “άγραφο” μικροελεγκτή PIC

 

Shares