Λειτουργία διπλού διακόπτη με φωτοαντίσταση – Mega 2560 – ρελέ 230v

Λειτουργία διπλού διακόπτη με φωτοαντίσταση – Mega 2560 – ρελέ 230v

Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με ακόμη

ένα πολύ κατατοπιστικό βίντεο μας μαθαίνει πως με ένα arduin…aki θα κάνουμε μια προσομοίωση φωτοκύταρρου θα λέγαμε… αρκετά ενδιαφέρον και απλή εφαρμογή. Μπορείτε με τέτοια βίντεο, εύκολα να μπείτε στο arduino προτζεκτ! Αρκεί ότι κάνουμε με ρεύματα επικίνδυνα, να είμαστε ηλεκτρολόγοι και όχι απλοί καταναλωτές! Όταν πειραματιζόμαστε με εφαρμογές ανω των 50V AC καλό θα είναι να είμαστε Ηλεκτρολόγοι.

Πάμε λοιπόν να δούμε:

Λειτουργία διπλού διακόπτη με ρελέ δύο επαφών και χρήση Arduino Mega 2560. Ανάλογα με το φως που δέχεται η φωτοαντίσταση ενεργοποιεί ή όχι το ρελέ το οποίο λειτουργεί ως διακόπτης. Εκεί μπορούμε να συνδέσουμε μία λάμπα η οποία θα ανάβει αυτόματα τη νύχτα.

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

 
Shares