Ενεργός ένταση εναλλασόμενου ρεύματος με διαφορικό λογισμό

Ενεργός ένταση εναλλασόμενου ρεύματος με διαφορικό λογισμό

Ένα νέο εκπαιδευτικό βίντεο από τον καθηγητή

Παπούλα Νίκο. Στο βίντεο αυτό θα δούμε: πως, με τη χρήση διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού, εξάγουμε το μαθηματικό τύπο που υπολογίζει την ενεργό ένταση ενός εναλλασόμενου ρεύματος! Ο τρόπος που έχει συνηθίσει ο Κος Καθηγητής να μας δείχνει τα ”κόλπα” είναι τέλειο εργαλείο ακόμη και για πολύ αρχάριους να καταλάβουν το κάθε τι που εξηγεί ο καθηγητής…

 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

 
Shares