Το Σύνταγμα της Ελλάδος με την τελευταία αναθεώρηση του 2019

Το Σύνταγμα της Ελλάδος με την τελευταία αναθεώρηση του 2019

Σκέφτηκα ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο από κάθε πηγή,

ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να ανατρέχει για τα δικαιώματά του.

Για να  κατεβάσετε το Σύνταγμα της Ελλάδος, σε μορφή PDF,

με την τελευταία αναθεώρηση που έγινε το 2019 πατήστε εδώ  ή εδώ

Shares