Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

Παρακάτω μπορείτε να δέιτε όλες τις

προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, που θα γίνουν στη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Προγραμματισμένες διακοπές, σημαίνει συντήρηση στο δίκτυο, πχ, έχει βρεθεί προβληματικό υλικό, είτε ως καλώδιο διανομής, στύλος, μετασχηματιστής ή κάποιος υποσταθμός ΔΕΗ κλπ. Έκτακτα περιστατικά, φυσικά δεν μπορούν να προβλεφθούν, οπότε αν γίνει κάτι πέραν αυτών που θα διαβάσετε στον πίνκακα, σημαίνει ότι κάτι απ όλα αυτά έσκασε ξαφνικά, είτε από κακοκαιρία είτε από φθορά απρόβλεπτη, είτε από ….ξήλωμα διαφόρων υλικών της ΔΕΗ προς ”ανακύκλωση”

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα και διαλέχτε Νομό και πόλη, ώστε να δείτε αν τις επόμενες ημέρες έχει προγραμματιστεί κάποια διακοπή ρεύματος και για πόσες ώρες….

DEH

Shares