Όρια Ισχύος παροχών Χαμηλής Τάσης

Όρια Ισχύος παροχών Χαμηλής Τάσης

Γνωρίζουμε ότι πριν τη μέση τάση, υπάρχουν οι παροχές οι οποίες τροφοδοτούν

έναν καταναλωτή κατ ευθείαν από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Οι παροχές αυτές έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας ποιές είναι…

Παροχές ΔΕΗ 

Μπορούμε να ζητήσουμε ότι παροχή θέλουμε;

Σε μια ηλεκτροδότηση μπορεί να ζητηθεί παροχή αρκετά μεγαλύτερη από την απαιτούμενη παροχή ενός ακινήτου συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, έχουμε ένα ακίνητο όπου η απαίτησή μας αρχικά είναι πχ παροχή Νο 2. Μπορούμε εμείς να ζητήσουμε πρόβλεψη για το μέλλον, ότι πχ θα χρειαστούμε Νο4 ή Νο 5 κλπ. Τότε ο ΔΕΔΔΗΕ κατασκευάζει την παροχή όπως το ζητάμε! Από καλωδιώσεις κιβώτια κλπ. Δεν θα μας αρνηθεί τη μεγαλύτερη πρόβλεψη. Οπότε όταν στο μέλλον χρειαστούμε επαύξηση θα την έχουμε έτοιμη!! Άρα δε σκάβονται δρόμοι πεζοδρόμια μετά ή νέοι μετασχηματιστές στην περιοχή κλπ. Καλό θα είναι λοιπόν να ζητάμε από την αρχή κάτι μεγαλύτερο σε επάρκεια από αυτό που χρειαζόμαστε. Γλυτώνουμε χρόνο και μπελά στην πορεία.

Οι παροχές ΔΕΗ καταναλωτών είναι χωρισμένες σε τρείς ομάδες. 

Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται οι παροχές Νο 03, Ν ο 05, Ν ο 1, Νο 2 & Ν ο 3

Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται οι παροχές Νο 4 , Νο 5 & Νο 6

Ενώ στην τρίτη ομάδα εντάσσονται οι παροχή Νο7

Από τη Νο6 ή τη Νο7 παροχή και πάνω ΔΕΝ υπάρχει κατ ευθείαν δυνατότητα από το δίκτυο. Αυτό για ευνόητους λόγους όπως διατομές καλωδίων δικτύου κλπ. Οπότε όταν ένας καταναλωτής χρειαστεί μεγαλύτερη παροχή από την 6 ή την 7 τότε υποχρεωτικά θα κατασκευαστεί υποσταθμός μέσης τάσης στο δικό του ακίνητο, είτε αυτό είναι κτίριο είτε εργοστάσιο.  Θα μιλήσουμε σε επόμενο άρθρο τι και πως για τις παροχές πάνω από τη Νο6 ή Νο7.

Όταν λέμε, ανάλογα την περιοχή εννοούμε ότι σε όλη τη χώρα το δίκτυο έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οπότε έρχεται ο ΔΕΔΔΗΕ και λέει ότι το όριο σε αυτή την περιοχή είναι τόσο.

Στις περιοχές όπου το όριο είναι η Νο6 μπορεί κάποιος καταναλωτής να ζητήσει και Νο7. Η Παροχή Νο 7 δίνεται συνήθως κατ εξαίρεση. Η κατ΄εξαίρεση ηλεκτροδότηση με παροχή Ν ο 7 μπορεί να πραγματοποιηθεί, μετά από εισήγηση της Περιοχής και έγκριση της Περιφέρειας του ΔΕΔΔΗΕ, αν συντρέχουν συγχρόνως κάποιες προϋποθέσεις.

Πάμε να δούμε αναλυτικά για όλη την Ελλάδα σε ποιές περιοχές της χώρας έχουμε όριο το Νο 6. Στις υπόλοιπες μπορούμε να αιτηθούμε Νο7. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι από το ΔΕΔΔΗΕ…

oria paroxon deddhe

oria paroxon deddhe1

Shares