Η μεγαλύτερη σε μήκος διασύνδεση του κόσμου σε AC ρεύμα (Πελοπόννησος – Χανιά)

Η μεγαλύτερη σε μήκος διασύνδεση του κόσμου σε AC ρεύμα (Πελοπόννησος – Χανιά)

Η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου αποτελεί την πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ.

Το έργο αποτελείται από την κατασκευή της διασύνδεσης 150 kV AC 2×200 MVA μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου.
Το έργο περιλαμβάνει δύο υποβρύχια καλώδια μήκους 135 km έκαστο, αναβαθμίσεις υφιστάμενων και κατασκευή νέων εναέριων Γραμμών Μεταφοράς, υπόγεια καλώδια και υποσταθμούς στην Πελοπόννησο και Κρήτη, σύστημα ελεγχόμενης σύγχρονης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (STATCOM) στην Κρήτη. Τα σημεία προσγειάλωσης των υποβρύχιων καλωδίων είναι στον κόλπο του Κίσσαμου (Κρήτη) και στη χερσόνησο Μαλέα (Πελοπόννησος).

 

Η ολοκλήρωση του έργου θα συνοδεύεται από εντυπωσιακά στοιχεία και σημαντικές πρωτιές, καθώς θα πρόκειται για:

 • Τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση Εναλλασσόμενου Ρεύματος στον κόσμο (174 χλμ).
 • Τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση Υψηλής Τάσης (ΥΤ), με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE στον κόσμο (132 χλμ).
 • Τη βαθύτερη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση Υψηλής Τάσης (ΥΤ), με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE στον κόσμο (1.000 μέτρα βάθος).
 • Το μεγαλύτερο έως τώρα, ενιαίο έργο σε προϋπολογισμό, στην ιστορία του ΑΔΜΗΕ.
 • Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής με την ονομασία «Μεγάλη Κρήτη», θα συμπληρώσει το έργο και θα εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια και ευστάθεια της Κρήτης. Το έργο για τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής έχει χρονοδιάγραμμα με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023.

 

Οφέλη
 • Αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία του ενεργειακού δικτύου της Κρήτης με σημαντικά οφέλη στον τουρισμό και γενικά στην οικονομική δραστηριότητα.
 • Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην Κρήτη λόγω της σταδιακής μείωσης παραγωγής ενέργειας από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.
 • Μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας.
 • Μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ για όλους τους καταναλωτές.
 • Εκμετάλλευση του Αιολικού, Ηλιακού και άλλου ΑΠΕ δυναμικού της Κρήτης.
 • Μείωση της αναγκαιότητας διατήρησης Εφεδρικών Μονάδων.
 • Μείωση των αερίων του Θερμοκηπίου.
 • Μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης της χώρας.

 

Πηγή: admie.gr

 

Shares